arrowana
Cờ nhanh: 1982 W23108D937L25164
Cờ chậm: 1951 W106D7L77)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose arrowana (2013) cano1 (2023) 26F
2 win cano1 (2060) arrowana (1976) 24F
3 lose arrowana (2006) cano1 (2030) 22F
4 lose cano1 (1996) arrowana (2040) 24F
5 win arrowana (2007) cano1 (2029) 31F
6 win whatup (2072) arrowana (1989) 23F
7 lose arrowana (2003) whatup (2058) 32F
8 lose anhGMdayEm (2243) arrowana (2022) 34F
9 win arrowana (2001) GT2013 (2173) 34F
10 win Phewa (2121) arrowana (1981) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by arrowana, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames