tony113
Cờ nhanh: 1981 W23166D3164L27780
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Saab95 (1981) tony113 (1965) 64F
2 lose ihren (2223) tony113 (1983) 60F
3 lose tony113 (1997) ThuHong (2050) 48F
4 win tony113 (1981) Denver11 (2009) 34F
5 win Denver11 (2026) tony113 (1964) 40F
6 lose Volamchiton (2096) tony113 (1976) 29F
7 win tony113 (1956) Volamchiton (2116) 31F
8 win nghaiquang (2088) tony113 (1936) 23F
9 draw tony113 (1931) covtraquat (2126) 39F
10 draw covtraquat (2132) tony113 (1925) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tony113, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames