danghdai
Cờ nhanh: 2207 W5561D707L4858
Cờ chậm: 1517 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ben_bun2015 (2239) danghdai (2238) 57F
2 lose danghdai (2251) belien30 (2317) 43F
3 lose danghdai (2270) thuadiemoi (2149) 17F
4 lose danghdai (2313) beatmeup (2121) 51F
5 draw danghdai (2324) emtunghi (2125) 43F
6 win danghdai (2299) thuadiemoi (2186) 45F
7 win danghdai (2266) Chu_Nam (2294) 28F
8 draw danghdai (2263) Top100 (2313) 13F
9 draw danghdai (2270) le_binh85 (2140) 52F
10 lose Chu_Nam (2255) danghdai (2304) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by danghdai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames