namteo
Cờ nhanh: 1861 W81D1L86
Cờ chậm: 1885 W4403D609L4366)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win namteo (1861) minhthu (1741) 43S
2 win anhngoclinh (1771) namteo (1833) 34S
3 win anhngoclinh (1803) namteo (1801) 40S
4 lose namteo (1819) HoangLeDuc (2053) 22S
5 win namteo (1786) vinhgialai (1804) 38S
6 lose Thuadiku (1834) namteo (1816) 25S
7 lose namteo (1849) hoangphuc196 (1826) 52S
8 draw namteo (1850) Kinh__Kha (1823) 19S
9 lose arttuan (1926) namteo (1879) 45S
10 lose Dinhmenh (L0F) namteo (L0) 41T
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namteo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames