cophonui
Cờ nhanh: 1896 W3211D221L3946
Cờ chậm: 2115 W3218D689L4064)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cophonui (2150) Pig_cn1830 (2097) 106S
2 win Tambinh2021 (1897) cophonui (1862) 28F
3 lose cophonui (1895) Tambinh2021 (1864) 25F
4 win cophonui (1865) Haphuongan (1842) 30F
5 win cophonui (1831) Haphuongan (1876) 28F
6 win cophonui (1797) dieuholyson8 (1834) 33F
7 lose dieuholyson8 (1819) cophonui (1812) 37F
8 lose caymui (1830) cophonui (1827) 80F
9 lose Anhlinhdat (2002) cophonui (1849) 14F
10 lose QuanVN (1993) cophonui (1873) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cophonui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames