anhnhat
Cờ nhanh: 2256 W5986D874L5499
Cờ chậm: 2123 W2798D680L2307)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TrBch (1984) anhnhat (2111) 36S
2 win kst (2160) anhnhat (2093) 45S
3 lose anhnhat (2111) makodoisw (2022) 92S
4 win anhnhat (2095) hasinh (2118) 63S
5 win anhnhat (2081) hungminh (2017) 39S
6 win hungminh (2031) anhnhat (2067) 72S
7 win anhnhat (2051) hero09 (2064) 70S
8 lose hero09 (2048) anhnhat (2067) 42S
9 draw anhnhat (2067) M16 (2039) 106S
10 lose M16 (2022) anhnhat (2084) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhnhat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames