caogia
Cờ nhanh: 1755 W167D2L146
Cờ chậm: 1915 W124D5L86)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jason007 (1800) caogia (1738) 35F
2 lose ducluyen (1761) caogia (1753) 32F
3 win caogia (1738) CSC (1735) 32F
4 lose caogia (1749) Cumocquay (1899) 9F
5 win caogia (1728) Cumocquay (1920) 41F
6 win xterm (1850) caogia (1708) 44F
7 lose lover4ever (1626) caogia (1727) 44F
8 win caogia (1707) hien25 (1871) 63F
9 lose caogia (1718) hien25 (1860) 55F
10 win Baprang (1666) caogia (1704) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by caogia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames