garaoto
Cờ nhanh: 2206 W386D26L295
Cờ chậm: 2019 W15493D1515L14495)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win khahg (1937) garaoto (2006) 63S
2 lose garaoto (2025) khahg (1918) 109S
3 win garaoto (2007) denhatcobac (2094) 51S
4 lose denhatcobac (2080) garaoto (2021) 22S
5 win garaoto (2003) Truongpt (2073) 20S
6 lose Truongpt (2059) garaoto (2017) 19S
7 lose tao_day (2043) garaoto (2032) 45S
8 win garaoto (2014) Coabc (2080) 30S
9 lose Coabc (2066) garaoto (2028) 23S
10 win hiepqn (1860) garaoto (2017) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by garaoto, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames