chedung68
Cờ nhanh: 1601 W2234D81L2252
Cờ chậm: 1470 W6427D636L6274)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose avui (1605) chedung68 (1482) 34S
2 draw avui (1608) chedung68 (1479) 73S
3 win longho (1442) chedung68 (1464) 45S
4 lose manlanga (1500) chedung68 (1479) 31S
5 lose batuong (1521) chedung68 (1494) 20S
6 lose saty (1626) chedung68 (1506) 76S
7 lose hienlioa (1461) chedung68 (1523) 22S
8 win hienlioa (1476) chedung68 (1508) 24S
9 win bi123456 (1434) chedung68 (1494) 25S
10 lose bi123456 (1416) chedung68 (1512) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chedung68, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames