chupuh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2146 W3362D914L3371)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose gn30013 (2019) chupuh (2188) 58S
2 lose bopchimem (2303) chupuh (2214) 65S
3 lose GM_Duck (2070) chupuh (2256) 43S
4 lose gn30013 (2254) chupuh (2290) 36S
5 win killerwhale (2321) chupuh (2254) 41S
6 win killerwhale (2361) chupuh (2214) 39S
7 win Chuacon1 (2156) chupuh (2184) 22S
8 lose vubaonam (2311) chupuh (2209) 55S
9 draw AnNinhQv (2275) chupuh (2205) 115S
10 lose chupuh (2241) cophonui (2172) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chupuh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames