con_vitdec
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1964 W4457D564L4946)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose makmoyin (1957) con_vitdec (1980) 34S
2 lose con_vitdec (2000) kimlonghuevn (1866) 42S
3 lose con_vitdec (2012) duylinh111 (2115) 17S
4 win nls5591 (1933) con_vitdec (1999) 34S
5 win nls5591 (1947) con_vitdec (1985) 71S
6 lose con_vitdec (1998) thanhminh (2075) 36S
7 win dinhnhuom (1895) con_vitdec (1985) 44S
8 win con_vitdec (1969) kiskunkun (1969) 16S
9 lose kiskunkun (1953) con_vitdec (1985) 34S
10 lose con_vitdec (1996) Danhvuive123 (2139) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by con_vitdec, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames