fee
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2021 W5537D1454L4807)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win fee (2005) arttuan (2018) 77S
2 lose evan (1989) fee (2021) 61S
3 win fee (2006) evan (2004) 26S
4 draw hvcam (2008) fee (2006) 80S
5 draw RP (1885) fee (2009) 67S
6 win fee (1996) RP (1898) 88S
7 win fantasyvn (1839) fee (1985) 70S
8 win Thankyou (1984) fee (1969) 24S
9 lose fee (1987) danvuquang1 (1918) 32S
10 win cthach (1865) fee (1961) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames