congakc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1620 W4221D627L4013)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose congakc (1637) Wu (1596) 37S
2 win yungz (1526) congakc (1625) 33S
3 win congakc (1610) Minkiway (1605) 34S
4 win Minkiway (1621) congakc (1594) 29S
5 lose congakc (1614) chuotdong (1460) 46S
6 win windsor (1609) congakc (1598) 43S
7 lose congakc (1614) windsor (1593) 23S
8 lose congakc (1630) chihinglee (1614) 23S
9 lose congakc (1644) Linhbui75 (1689) 33S
10 win Linhbui75 (1707) congakc (1626) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by congakc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames