cothe52
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1729 W3765D729L3686)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cothe52 (1747) thanhphong68 (1673) 38S
2 draw hoangthy1961 (1772) cothe52 (1747) 123S
3 win cothe52 (1732) HOCCO___SAY (1718) 30S
4 win dungsacto (1795) cothe52 (1694) 41S
5 win minhduc1956 (1762) cothe52 (1676) 40S
6 lose cothe52 (1690) minhduc1956 (1748) 32S
7 lose cogiaitriy75 (1788) cothe52 (1703) 74S
8 win vph (1675) cothe52 (1688) 71S
9 lose cothe52 (1700) kimlonghuevn (1828) 40S
10 draw cotuong0919 (1686) cothe52 (1700) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cothe52, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames