cttruong
Cờ nhanh: 1761 W808D34L825
Cờ chậm: 2290 W14360D1912L13950)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win phuduc156 (1843) cttruong (1722) 29F
2 win cttruong (1678) phuduc156 (1887) 28F
3 lose phuduc156 (1865) cttruong (1700) 25F
4 lose cttruong (1725) phuduc156 (1840) 29F
5 lose cttruong (1740) zchangchun (1765) 91F
6 lose zchangchun (1749) cttruong (1756) 24F
7 lose Phewa (1822) cttruong (1785) 20F
8 lose cttruong (1818) Phewa (1789) 45F
9 win cttruong (1787) doanganh (1776) 50F
10 win doanganh (1792) cttruong (1771) 8F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cttruong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames