dai_Y
Cờ nhanh: 1515 W1D0L0
Cờ chậm: 1694 W10000D2921L9755)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose peterzhu (1849) dai_Y (1705) 28S
2 lose dai_Y (1722) MINHHOANGLE4 (1670) 55S
3 win MINHHOANGLE4 (1685) dai_Y (1707) 92S
4 lose tronglu (1670) dai_Y (1724) 43S
5 win dai_Y (1705) CBDR (1814) 29S
6 win CBDR (1834) dai_Y (1685) 21S
7 win dai_Y (1664) CBDR (1855) 58S
8 win CBDR (1877) dai_Y (1642) 24S
9 lose tony5148 (1624) dai_Y (1659) 53S
10 win dai_Y (1645) li_da_ye (1590) 71S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dai_Y, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames