dangthanh72
Cờ nhanh: 2111 W14650D2426L15375
Cờ chậm: 2007 W2962D977L3618)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vuvnbldl (2087) dangthanh72 (2020) 20S
2 win dlofk89 (2150) dangthanh72 (2000) 69S
3 lose dlofk89 (2138) dangthanh72 (2012) 61S
4 draw x_lam (2022) dangthanh72 (2012) 38S
5 win x_lam (2039) dangthanh72 (1995) 32S
6 lose mrnvcuong (2141) dangthanh72 (2006) 18S
7 lose vudanh (2151) dangthanh72 (2017) 36S
8 lose TruongHoang (2219) dangthanh72 (2027) 72S
9 lose ConChotTan (2035) dangthanh72 (2043) 21S
10 lose ConChotTan (2018) dangthanh72 (2060) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dangthanh72, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames