dfgh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1456 W18577D512L19789)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose van_vo (1436) dfgh (1473) 40S
2 win dfgh (1458) maicony (1426) 25S
3 win maicony (1442) dfgh (1442) 17S
4 lose dfgh (1456) ngocaly (1511) 22S
5 win quynh (1370) dfgh (1443) 45S
6 win samchess (1481) dfgh (1426) 24S
7 lose tvn (1552) dfgh (1438) 17S
8 lose dfgh (1449) yuwang (1611) 58S
9 lose thaibinhtinh (1641) dfgh (1459) 19S
10 lose Heap (1412) dfgh (1476) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dfgh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames