duanhd
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2086 W2841D715L2996)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tansatlenh (2251) duanhd (2097) 51S
2 lose duanhd (2113) thiamfo (2105) 31S
3 draw Thanhcong (2081) duanhd (2113) 48S
4 lose Thanhcong (2074) duanhd (2130) 37S
5 win bienxanhxanh (2098) duanhd (2115) 27S
6 lose duanhd (2130) locq8_sg (2134) 51S
7 win Coabc (2182) duanhd (2112) 41S
8 win goldminer (2077) duanhd (2097) 40S
9 lose NgaoKha (2153) duanhd (2111) 25S
10 draw duanhd (2112) DucDuyTP (2061) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duanhd, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames