emxinthua
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2305 W3018D993L2845)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mongthuhoa01 (2235) emxinthua (2276) 69S
2 win GoldenChess (2434) emxinthua (2233) 29S
3 draw LONGVICHEM78 (2175) emxinthua (2234) 37S
4 lose cowboy (2281) emxinthua (2248) 59S
5 win Son_t (2167) emxinthua (2235) 81S
6 win hoanhvu (2056) emxinthua (2225) 50S
7 lose emxinthua (2256) DongHoi73 (2264) 26S
8 win HoangLeDuc (2300) emxinthua (2220) 24S
9 draw cogiaisau2 (2395) emxinthua (2215) 132S
10 win ketamthuong (2150) emxinthua (2186) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by emxinthua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames