etham
Cờ nhanh: 1555 W10D0L8
Cờ chậm: 1649 W9161D1337L7936)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win aduuuuuu (1581) etham (1635) 76S
2 win letampabay (1765) etham (1615) 57S
3 lose swaggerdude (1537) etham (1633) 61S
4 win etham (1620) swaggerdude (1550) 78S
5 lose backhanh (1513) etham (1639) 35S
6 lose Tructhai (1701) etham (1653) 40S
7 lose truongluong1 (1534) etham (1673) 39S
8 lose etham (1687) havanphuc53 (1752) 28S
9 lose trancan (1625) etham (1705) 26S
10 win etham (1691) DangD (1632) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by etham, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames