firsttwo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2105 W6833D626L5870)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Quangminhtu (2089) firsttwo (2089) 25S
2 lose firsttwo (2106) Quangminhtu (2072) 14S
3 lose QuocAnhT (1935) firsttwo (2127) 50S
4 draw TD33 (1992) firsttwo (2131) 96S
5 win daicalamdong (2064) firsttwo (2117) 34S
6 lose locloccong (2258) firsttwo (2129) 22S
7 lose cosmo2013 (2380) firsttwo (2147) 56S
8 lose thugian2015 (2059) firsttwo (2166) 32S
9 lose firsttwo (2189) trinhnguyen (1942) 26S
10 lose kysi115 (2101) firsttwo (2208) 66S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by firsttwo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames