gacubong2021
Cờ nhanh: 1707 W2404D209L2403
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win gacubong2021 (1688) minhhue (1805) 49F
2 draw minhhue (1808) gacubong2021 (1685) 63F
3 win gacubong2021 (1668) chess80 (1707) 49F
4 lose chess80 (1692) gacubong2021 (1683) 50F
5 win cocom77 (1572) gacubong2021 (1670) 22F
6 win gacubong2021 (1661) lover4ever (1452) 19F
7 lose gacubong2021 (1675) backhanh50 (1736) 25F
8 lose backhanh50 (1722) gacubong2021 (1689) 28F
9 win kingkong9000 (1674) gacubong2021 (1673) 64F
10 draw kingkong9000 (1674) gacubong2021 (1673) 96F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gacubong2021, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames