goldchess
Cờ nhanh: 1833 W106D3L75
Cờ chậm: 2123 W1282D278L1001)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Gohckng (2011) goldchess (2126) 77S
2 win HuyVu7 (1948) goldchess (2115) 63S
3 lose votinh1971 (2133) goldchess (2147) 23S
4 draw goldchess (2153) dongduc11 (1924) 19S
5 win goldchess (2142) thanh041956 (2005) 29S
6 win thanh041956 (2017) goldchess (2130) 48S
7 win goldchess (1815) Baotuyet (1583) 32F
8 win Baotuyet (1603) goldchess (1795) 29F
9 win henryhootp (1704) goldchess (1782) 38F
10 lose AndyLam (1739) goldchess (1799) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by goldchess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames