homepages
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1982 W5184D356L4896)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vinhle1998 (1894) homepages (2001) 50S
2 win homepages (1988) vinhle1998 (1907) 18S
3 lose daithanh42 (2225) homepages (1997) 27S
4 win thepdo (1982) homepages (1981) 48S
5 win homepages (1964) giovla (2016) 18S
6 lose giovla (2001) homepages (1979) 27S
7 win cici (1780) homepages (1969) 31S
8 lose thuakhongsao (1985) homepages (1984) 18S
9 lose homepages (2001) thuakhongsao (1968) 50S
10 win Andrewtu (2054) homepages (1983) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by homepages, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames