KimMy_2000
Cờ nhanh: 1899 W5933D649L4047
Cờ chậm: 1820 W12174D2303L8648)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw KimMy_2000 (1820) tomchen (1813) 72S
2 win tomchen (1829) KimMy_2000 (1804) 45S
3 lose mantruong (1790) KimMy_2000 (1820) 24S
4 lose Kendal (1793) KimMy_2000 (1837) 41S
5 win KimMy_2000 (1819) Newengland (1909) 39S
6 draw Newengland (1911) KimMy_2000 (1817) 105S
7 lose Peter2016 (1969) KimMy_2000 (1826) 25S
8 lose KimMy_2000 (1847) huongtran (1659) 19S
9 win KimMy_2000 (1836) huongtran (1670) 53S
10 lose XeKhongBanh (1835) KimMy_2000 (1852) 66S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KimMy_2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames