KimMy_2000
Cờ nhanh: 1899 W5933D649L4047
Cờ chậm: 2006 W13442D2633L9689)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win pwklee (1927) KimMy_2000 (1992) 23S
2 win KimMy_2000 (1980) Hoang (1857) 46S
3 win Hoang (1869) KimMy_2000 (1968) 14S
4 win cjy (1867) KimMy_2000 (1955) 65S
5 win cjy (1881) KimMy_2000 (1941) 112S
6 draw KimMy_2000 (1944) khoacuba (1827) 54S
7 lose tinhMPC (1935) KimMy_2000 (1960) 45S
8 lose Tepriu2009 (1813) KimMy_2000 (1980) 29S
9 win Tepriu2009 (1824) KimMy_2000 (1969) 15S
10 win KimMy_2000 (1954) bigmosquito (1950) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KimMy_2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames