tmv
Cờ nhanh: 1464 W0D0L3
Cờ chậm: 2056 W8753D889L7391)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win saulan0110 (1904) tmv (2045) 23S
2 lose saulan0110 (1883) tmv (2066) 50S
3 lose humsam (2073) tmv (2082) 28S
4 lose nvth_2 (2070) tmv (2098) 20S
5 win nvth_2 (2086) tmv (2082) 33S
6 win Lenh_Xe_Xac (2079) tmv (2066) 29S
7 lose Lenh_Xe_Xac (2063) tmv (2082) 25S
8 win phongkhp (2039) tmv (2067) 40S
9 win mrtuan (1895) tmv (2056) 23S
10 win tmv (2045) cucsuc (1895) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tmv, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames