honganh1968
Cờ nhanh: 1567 W5D0L1
Cờ chậm: 2147 W11400D1707L9937)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose rnunk (2289) honganh1968 (2159) 30S
2 win paulpxdang (2023) honganh1968 (2147) 69S
3 win honganh1968 (2134) paulpxdang (2036) 32S
4 lose honganh1968 (2148) sonanh (2211) 40S
5 win sonanh (2230) honganh1968 (2129) 27S
6 lose dd (2081) honganh1968 (2146) 32S
7 win honganh1968 (2132) dd (2095) 45S
8 win Euros (1933) honganh1968 (2122) 57S
9 win honganh1968 (2112) Euros (1943) 22S
10 win khahg (2070) honganh1968 (2097) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by honganh1968, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames