humsam
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2098 W7418D1398L7343)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win humsam (2081) tkyanh (2127) 37S
2 lose tkyanh (2112) humsam (2096) 59S
3 draw Denver11 (2210) humsam (2093) 114S
4 win humsam (2077) BuggySW (2107) 17S
5 win humsam (2059) zcj (2135) 53S
6 win zcj (2154) humsam (2040) 32S
7 lose loopluu (2080) humsam (2055) 48S
8 lose humsam (2071) x_lam (2041) 44S
9 lose x_lam (2024) humsam (2088) 28S
10 win CoffeeCup (2081) humsam (2055) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by humsam, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames