hung_chi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2075 W9337D1128L9210)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tocchien1994 (2137) hung_chi (2089) 33S
2 lose hung_chi (2104) tocchien1994 (2122) 45S
3 lose trinhquang (1968) hung_chi (2124) 79S
4 win hung_chi (2110) thuonghohoa (2048) 41S
5 win thuonghohoa (2063) hung_chi (2095) 56S
6 win hung_chi (2079) tambatcuu (2107) 16S
7 lose tambatcuu (2091) hung_chi (2095) 31S
8 win P1008 (1889) hung_chi (2074) 40S
9 lose hung_chi (2092) cantyn (2004) 36S
10 lose hung_chi (2104) kemcho (2210) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hung_chi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames