jimmyle59
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2034 W1035D149L893)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose choison (2011) jimmyle59 (2051) 30S
2 win jimmyle59 (2036) choison (2026) 40S
3 win thepdo (1899) jimmyle59 (2024) 58S
4 win Dec21 (1902) jimmyle59 (2012) 43S
5 win conola19 (2037) jimmyle59 (1995) 36S
6 lose jimmyle59 (2010) conola19 (2022) 19S
7 lose saigon60 (2053) jimmyle59 (2025) 12S
8 win jimmyle59 (2008) saigon60 (2070) 34S
9 lose CoLover (2161) jimmyle59 (2019) 43S
10 draw jimmyle59 (2015) CoLover (2165) 100S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jimmyle59, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames