josh25
Cờ nhanh: 1530 W3D0L1
Cờ chậm: 1948 W5408D1615L6086)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kowlooncity (2071) josh25 (1974) 47S
2 lose josh25 (2013) MasterGM (1895) 26S
3 win Samlinh72 (2020) josh25 (1979) 21S
4 lose Thuycotuong (2116) josh25 (2004) 33S
5 lose josh25 (2029) vovancotuong (2138) 73S
6 draw josh25 (2008) sodo (2440) 59S
7 win josh25 (1973) Annam1 (2030) 22S
8 draw ampq (2023) josh25 (1970) 59S
9 lose Samlinh72 (2053) josh25 (1998) 24S
10 lose Nadal (1788) josh25 (2044) 88S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by josh25, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames