kemcho
Cờ nhanh: 2019 W3302D248L3236
Cờ chậm: 2222 W111D14L62)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kemcho (2008) kakhuynh (1843) 41F
2 win Dinhmenh (1988) kemcho (1993) 30F
3 lose kemcho (2010) Dinhmenh (1971) 9F
4 draw irma (1983) kemcho (2010) 44F
5 lose kemcho (2026) heoluoc (1994) 41F
6 win heoluoc (2010) kemcho (2010) 42F
7 lose caothutrung (1964) kemcho (2027) 37F
8 draw yutipop (2001) kemcho (2027) 137F
9 win kemcho (2008) Hoa99 (2132) 64F
10 lose Hoa99 (2120) kemcho (2020) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kemcho, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames