metallica07
Cờ nhanh: 2152 W8897D1233L8276
Cờ chậm: 2449 W3833D1109L3382)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win metallica07 (2134) BinhDan369 (2223) 21F
2 win metallica07 (2121) Hoivan (2046) 37F
3 win Hoivan (2060) metallica07 (2107) 31F
4 win metallica07 (2097) phubatbai (1909) 40F
5 lose metallica07 (2114) Truongvoky (2051) 18F
6 lose Truongvoky (2032) metallica07 (2133) 25F
7 lose paul73 (2208) metallica07 (2147) 61F
8 win metallica07 (2128) paul73 (2227) 74F
9 win suker (2099) metallica07 (2113) 38F
10 lose suker (2082) metallica07 (2130) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by metallica07, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames