laanhkhoa
Cờ nhanh: 2108 W13898D2180L12243
Cờ chậm: 2215 W2551D649L2135)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win laanhkhoa (2095) quikiemsau (2003) 40F
2 win quikiemsau (2016) laanhkhoa (2082) 27F
3 win laanhkhoa (2067) luyenchien (2059) 59F
4 win laanhkhoa (2051) luyenchien (2075) 39F
5 win laanhkhoa (2032) benly001 (2149) 31F
6 win benly001 (2169) laanhkhoa (2012) 45F
7 lose dncln (2028) laanhkhoa (2028) 28F
8 lose dncln (2012) laanhkhoa (2044) 26F
9 lose laanhkhoa (2053) Qvloan (2276) 22F
10 lose Qvloan (2266) laanhkhoa (2063) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by laanhkhoa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames