lamtoan49
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1769 W1949D107L1810)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoangloc (1680) lamtoan49 (1788) 45S
2 win lamtoan49 (1778) osp (1601) 50S
3 win lamtoan49 (1767) osp (1612) 22S
4 lose lamtoan49 (1786) levanhoa1972 (1665) 47S
5 lose thanh041956 (1742) lamtoan49 (1803) 41S
6 win lamtoan49 (1789) thanh041956 (1756) 28S
7 win lamtoan49 (1778) Ducnam (1635) 17S
8 lose sweetdream (1764) lamtoan49 (1794) 57S
9 lose lamtoan49 (1809) OngQuan (1819) 25S
10 lose conghoa (1850) lamtoan49 (1824) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lamtoan49, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames