le_binh85
Cờ nhanh: 1848 W4160D573L5071
Cờ chậm: 1684 W94D18L100)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose pwl (2091) le_binh85 (1866) 41F
2 lose thuadiemoi (1904) le_binh85 (1897) 39F
3 lose le_binh85 (1923) bg80 (2015) 47F
4 win le_binh85 (1896) M2000 (1830) 75F
5 win Canleyvale (2069) le_binh85 (1852) 17F
6 lose le_binh85 (1875) pwl (2013) 66F
7 win le_binh85 (1845) thuadiemoi (1826) 36F
8 lose lai_ly_huynh (1979) le_binh85 (1870) 26F
9 lose le_binh85 (1893) TungLam2020 (2033) 54F
10 win M2000 (2033) le_binh85 (1851) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by le_binh85, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames