DocCoHon
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1980 W10602D2434L12948)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DocCoHon (2021) ankhang74 (1853) 46S
2 draw DocCoHon (2021) lamdien2003 (2011) 55S
3 win Phoenixdang (2054) DocCoHon (1985) 58S
4 win DocCoHon (1969) GAI (1987) 39S
5 win GAI (2004) DocCoHon (1952) 39S
6 lose DocCoHon (1985) ycanhnau (1955) 42S
7 draw DocCoHon (1997) CindyLe (1784) 112S
8 win quynhtv68 (1879) DocCoHon (1971) 30S
9 lose thanhvinh86 (2025) DocCoHon (2001) 42S
10 win nguyenone (2089) DocCoHon (1962) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DocCoHon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames