masterdien
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2091 W544D94L367)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Fornick (1938) masterdien (2112) 43S
2 lose phamvany123 (2152) masterdien (2127) 30S
3 lose masterdien (2142) caton (2173) 28S
4 lose caton (2157) masterdien (2158) 42S
5 draw covit513 (1932) masterdien (2164) 29S
6 lose vuthuha (2116) masterdien (2181) 30S
7 win vuthuha (2130) masterdien (2167) 37S
8 win Bengseng (2155) masterdien (2151) 123S
9 draw rockcovid (2169) masterdien (2151) 66S
10 win rockcovid (2186) masterdien (2134) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by masterdien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames