Gago
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2046 W1506D355L1652)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HoangLeDuc (2016) Gago (2081) 47S
2 win votinh1971 (2137) Gago (2044) 34S
3 lose Gago (2068) Phoenixdang (2192) 35S
4 win giaban (2073) Gago (2034) 36S
5 lose votinh1971 (2084) Gago (2064) 29S
6 win AnhBaKhia (2043) Gago (2032) 49S
7 lose giaban (2142) Gago (2058) 23S
8 lose Gago (2090) TUI_LA_VIT (2080) 39S
9 win ngocnhan1 (1995) Gago (2063) 60S
10 win Gago (2030) lequan (2051) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Gago, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames