sunny62
Cờ nhanh: 1715 W22D0L7
Cờ chậm: 2354 W502D77L319)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Dragon2525 (2160) sunny62 (2366) 48S
2 lose Long_Ho_Hoi (2267) sunny62 (2406) 19S
3 lose sunny62 (2444) cssxdongthap (2329) 24S
4 win sunny62 (2418) natural2017 (2320) 30S
5 win sunny62 (2389) chemgio (2353) 30S
6 lose sunny62 (2424) Lam17 (2363) 30S
7 win chemgio (2275) sunny62 (2400) 29S
8 lose ThoiN3 (2313) sunny62 (2439) 75S
9 win sunny62 (2412) ThoiN3 (2340) 25S
10 win Lam17 (2353) sunny62 (2382) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sunny62, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames