Kiem_Ma9999
Cờ nhanh: 1705 W18D1L9
Cờ chậm: 2173 W223D67L177)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose benkin (2060) Kiem_Ma9999 (2214) 61S
2 draw bong (2445) Kiem_Ma9999 (2201) 16S
3 win Kiem_Ma9999 (2187) FinalFantasy (2135) 21S
4 lose FinalFantasy (2117) Kiem_Ma9999 (2205) 21S
5 lose Kiem_Ma9999 (2244) ketban4p_011 (2114) 23S
6 win sunny62 (2385) Kiem_Ma9999 (2202) 37S
7 lose votinh1971 (2054) Kiem_Ma9999 (2245) 30S
8 win profi (1591) Kiem_Ma9999 (1693) 28F
9 lose DucThangTeo (1776) Kiem_Ma9999 (1706) 64F
10 win Kiem_Ma9999 (1692) kev123 (1632) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kiem_Ma9999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames