killerwhale
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2228 W945D237L904)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win usd (2337) killerwhale (2188) 24S
2 win killerwhale (2143) usd (2382) 25S
3 lose Vucoma (2392) killerwhale (2161) 34S
4 lose killerwhale (2181) Vucoma (2372) 35S
5 draw usd (2362) killerwhale (2176) 88S
6 lose killerwhale (2187) usd (2351) 70S
7 lose usd (2340) killerwhale (2198) 18S
8 win killerwhale (2177) usd (2361) 28S
9 win usd (2383) killerwhale (2155) 65S
10 lose killerwhale (2178) GAGA (2315) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by killerwhale, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames