anhlanh
Cờ nhanh: 1502 W1D0L1
Cờ chậm: 2198 W10454D3012L9399)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anhlanh (2189) QuocAnhT (1967) 55S
2 win anhlanh (2179) quehuongvn (1990) 2S
3 win anhlanh (2168) quehuongvn (2001) 34S
4 win anhlanh (2154) humsam (2107) 40S
5 draw humsam (2106) anhlanh (2155) 54S
6 lose anhlanh (2172) ynhien (2132) 68S
7 lose ynhien (2114) anhlanh (2190) 36S
8 win PHUC_BINH (2206) anhlanh (2173) 30S
9 win anhlanh (2155) PHUC_BINH (2224) 51S
10 lose PHUC_BINH (2174) anhlanh (2170) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhlanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames