meow
Cờ nhanh: 1471 W2D0L4
Cờ chậm: 1396 W3744D568L3921)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lv71 (1435) meow (1411) 40S
2 lose meow (1427) GotoHell (1423) 29S
3 win meow (1415) alonso1981 (1314) 36S
4 draw meow (1415) Camry_2007 (1383) 66S
5 win meow (1399) Camry_2007 (1399) 72S
6 win meow (1384) Richard9 (1374) 29S
7 lose Tony_Quang (1574) meow (1394) 33S
8 lose meow (1403) Phat1947 (1621) 16S
9 lose meow (1417) Elvis (1468) 28S
10 lose meow (1431) DucTiepT (1490) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by meow, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames