minh_cothien
Cờ nhanh: 1443 W0D0L5
Cờ chậm: 1873 W5555D1263L5101)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win conghanggiay (2003) minh_cothien (1853) 51S
2 win Nhincaichi (2023) minh_cothien (1832) 64S
3 win hasynguyen (1682) minh_cothien (1821) 41S
4 lose minh_cothien (1837) nhtlct (1832) 41S
5 win minh_cothien (1824) Cannguyenbv (1747) 73S
6 lose TuanCao (1800) minh_cothien (1841) 27S
7 draw TuanCao (1799) minh_cothien (1842) 60S
8 draw ppp (1680) minh_cothien (1846) 79S
9 win H2010 (1655) minh_cothien (1836) 60S
10 win minh_cothien (1821) dontu (1804) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minh_cothien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames