minhluan1717
Cờ nhanh: 1490 W1D0L2
Cờ chậm: 1535 W13732D1559L14238)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win caothu2022 (1589) minhluan1717 (1517) 73S
2 lose minhluan1717 (1533) hienphm (1518) 28S
3 win minhluan1717 (1521) tiger888 (1396) 18S
4 lose guoying (1771) minhluan1717 (1530) 28S
5 lose minhluan1717 (1546) tien_ong (1538) 32S
6 lose minhluan1717 (1563) quanbao123 (1528) 36S
7 lose ledinhchinh (1626) minhluan1717 (1577) 35S
8 win minhluan1717 (1559) ledinhchinh (1644) 33S
9 draw tuyennt (1668) minhluan1717 (1556) 57S
10 lose minhluan1717 (1567) Shen (1719) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minhluan1717, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames