nampt
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1849 W1071D438L1112)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thson (1958) nampt (1862) 17S
2 lose nampt (1875) thson (1945) 43S
3 win dragon01 (1919) nampt (1858) 37S
4 lose nampt (1873) caphemayngan (1894) 26S
5 win nampt (1857) unclerain (1884) 29S
6 lose nampt (1873) unclerain (1868) 31S
7 lose nampt (1890) vothanhhoai (1850) 28S
8 win tamthuc (1814) nampt (1876) 31S
9 win nampt (1861) tamthuc (1829) 30S
10 win nampt (1845) kieuduy (1867) 86S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nampt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames