ntony951
Cờ nhanh: 1486 W0D0L1
Cờ chậm: 1877 W7691D727L7128)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ntony951 (1858) tubua604 (1977) 63S
2 lose tubua604 (1964) ntony951 (1871) 82S
3 win jaimewu (1802) ntony951 (1857) 55S
4 lose ntony951 (1866) Maxbrian (2082) 57S
5 lose Maxbrian (2072) ntony951 (1876) 35S
6 lose ntony951 (1893) conghoa (1849) 54S
7 win conghoa (1864) ntony951 (1878) 23S
8 lose ntony951 (1890) jimmyle59 (2001) 28S
9 win covit19vn (1897) ntony951 (1874) 25S
10 win ntony951 (1858) QuocBao1 (1875) 69S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ntony951, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames