peterzhu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2007 W6166D771L5475)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win peterzhu (1993) gary1145 (1943) 46S
2 lose gary1145 (1925) peterzhu (2011) 46S
3 win peterzhu (2000) ahkowteoh38 (1856) 21S
4 win peterzhu (1984) dungtaymr (1991) 37S
5 win Hoang_Cuong1 (1968) peterzhu (1968) 8S
6 win peterzhu (1952) Hoang_Cuong1 (1984) 15S
7 lose dinhngaloc (1991) peterzhu (1967) 53S
8 lose Khactt (1885) peterzhu (1986) 84S
9 win peterzhu (1967) Quocbao (2070) 22S
10 win ky_em2004 (1885) peterzhu (1954) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by peterzhu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames